PAZAR, 2019-05-26, 10:33 PM
hoşgeldin guest

Site menu
GÜNDEM
ANKET
REFERANDUM
TÜM CEVAPLAR: 60
SOSYAL SİTELER
İSTATİSTİK

toplam online 1
Misafir: 1
Kullanıcılar: 0
Peri RENAS

POLİTİKA VE DİL
Dil,bir iletişim aracıdır.Dil düşüncenin dünyaya açılımıdır.Düşünce dilden dil de düşünceden etkilenir.Düşünce aklımızın bir fonksiyonudur.Aklımız ise doğaya yapışıktır.Yani sadece düşüncenin imkanı sayesinde dir ki doğayı aşar.Aksi halde bizde maddeye yapışık olarak yuvarlanan canlılardan başka bir şey değiliz.Özetle aklımızla aklımızın fonksiyonu olan düşüncelerimiz ve düşüncelerimizin dünyaya açılımı olan dilimizle bu dünyada özeliz.aklını kullanarak hareket eden bir birey bir takım ahlaki ilkelere riayet etmek zorunda olduğunu yine bizzattihi aklın kanunları sayesinde( özdeşlik-üçüncü halin imkansızlığı vb) kavrar.Her aklına geleni söyleyemeyeceğini çünkü kendisine nasıl hitap ediliyorsa öyle hitap edilmesini,saygı duyulmak isteniyorsa saygı duymak gerektiğini özetle
kendine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmamayı akıl muhakeme yoluyla öğrenir ve buna göre davranır.O halde Dil bağımsız değildir ve sorumludur.
Politika ise "bir işi gözetmek" anlamındaki Yunanca kelimeden gelir.Halkın işlerini üzerine alarak onları idare etmek için yapılacak olan her türlü planı projeyi ifade eder.Politika akılla ve bilimsel kriterlere uygun olarak yapıldığı oranda etkili olur.Politikanın ahlaktan bağımsız olduğunu asla söyleyemeyiz.Belki de Politikanın tüm esrarengizliği ve gücü bu ahlaki olup olmadığından gelir.Ahlaklı bir politikacı ile ahlaksız bir politikacıyı birbirinden ayırmak nasıl mümkün olabilir?Siyaset ahlakının cevabını aradığı bu sorular bize ışık tutmaktadır.Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğiz.Siyaset politikadan daha kapsamlı ve derinlikli bir kavramdır.
Yalan söylemeyen,aldatmayan,çalmayan,eksik tartıp biçmeyen,hak yemeyen,zalimlere karşı mazlumlara taraf olan,sömürüye karşı,daima halkın iyiliğini ve refahını düşünen ve ona göre kararlar alan kimse ahlaklı bir politikacıdır.Bu bir ideal değildir.İsteğen herkesin rahatlıkla olabileceği bir şeydir.yeter ki duygularının esiri olmasın.heva ve hevesini tutunup hakkaniyeti unutmasın."Tüm politikacılar yalancıdır" önermesi tam doğruyu yansıtmadığı gibi "tüm politikacılar ahlaklıdır"önermesi de hakikati yansıtmamaktadır.
politikacılar kitlelere hitabet enstrümanını kullanarak seslenirler.abartma,hamaset yapma,doğruyu eğri,eğriyi doğru gösterme için akıl oyunlarına başvurma,hakaret etme,açığını bulma alt etme günümüz politikacılarının sık sık başvurduğu ahlak dışı yollardır.Karşısındakine saygısı olmayanın kendi özsaygısından da şüphe edilir.Bu şu demek değildir.Sana yapılan her hakarete sessiz kalma ve hoşgörüyle yaklaşma.Hayır tam aksine gerektiğinde haksızlıklara karşı "horgörümüzü " kullanmamız gerekir.Ama sözünü ettiğimiz politika ve politikacıların kullandığı dil olunca bunun kahvehane lisanından farklı olması gerekir.Çünkü politika bir ilim olan siyasetin bir uzantısı olarak erdemli bir iştir.O halde işin faziletine halel getirmeden politikacıların taşıdığı karaktere uygun bir dil kullanması gerekir.Unutmayalım ki toplum sosyal öğrenme yoluyla şiddet dilini politikacılardan öğrenip yaygınlaştırıyor.Oysa şiddet dili değil akıl ve bilimin,kardeşlik ve sağduyunun dilini kullanırsa politikacılar idare etneyi hayal ettikleri toplum için daha sağlam bir zemin hazırlamış olurlar.ateşe ateşle cevap verilmez.Ateşe suyla cevap verilir.Niyetimiz ateşi söndürmek ise şayet...(23.08.2010)
GİRİŞ
ARA
SOHBET TAHTASI
Block title